Compartir en Facebook Compartir en Twitter. xīn fú chén zài hǎi yù  Página Inicial. And the gap in my heart  Twelve Girls Band. only  Breathe without your pain   Time picked me up  惩    罚 我 以 为  站   在  原   地  jia ru zai peng dao ni na pa jiu han xuan ji ju shi jian jiang wa da lao qi xin fu chen zai hai yu zhi sheng xia bing leng de kong qi pei wo tan xi. Chen Jun Songs Videos Pictures Artist Radio . Lei Qiang. chéng fá wǒ  exibições 2.613. da hai chen mo bu yu feng xiang xin di chui qu zai hui yi zhang yao wang ni shi shu xi de bei ying la zhu ni, lai bu ji. 哪 怕 就  寒  暄   几 句 Breathing Guo Junchen. 惩    罚 我