Calculate the molecular weight De stof heeft ook een corrosieve werking. Finding molar mass starts with units of grams per mole (g/mol). Background M+ base peak The mass spectrum of ethanol 25. Het is bijvoorbeeld een bijproduct van de raffinage van aardolie.[8]. Bij reactie met een (aard)alkalimetaal ontstaat er onder ontwijking van waterstofgas het zeer basische ethoxide-anion. Fragmentation Patterns • The impact of the stream of high energy electrons often breaks the molecule into fragments, commonly a cation and a radical. De molecuulformule van ethanol is C 2 H 5 OH, wat C 2 H 6 O geeft als brutoformule.In het dagelijkse spraakgebruik wordt ethanol gewoon alcohol genoemd. Formula weights are especially useful in determining the relative weights of reagents and products in a chemical reaction. Tegenwoordig is het minder gangbaar doordat er meer ontsmettingsmiddelen bekend zijn maar het is mogelijk dat een dokter de huid ontsmet met alcohol, bijvoorbeeld voordat hij iemand een injectie geeft. Door het optreden van waterstofbruggen tussen de moleculen is zuivere ethanol zeer hygroscopisch: het absorbeert zeer snel waterdamp uit de omringende lucht. De vloeistoffilm concentreert zich tot een druppelachtig geheel en loopt meer in samentrekkende stroompjes dan als een film over het glas terug naar beneden. [6] Vijftig jaar later publiceerde Archibald Scott Couper de structuurformule van ethanol. Als wijn voorzichtig in een glas wordt gezwenkt, zal de ethanol uit de dunne vloeistoffilm op het glas snel verdampen. [15] Het optreden van het azeotroop is sterk afhankelijk van de druk. Browse the list of Toch wordt alcohol wettelijk niet als zodanig aangemerkt. 2. 1 0 obj Wanneer men sterk geconcentreerde alcohol, zoals in sterkedrank, drinkt voelt men bij de eerste slokken een zeer branderig gevoel in de slokdarm.

Het gebruik van alcohol is dan ook wijdverspreid onder de mensheid. In landen als Brazilië, de Verenigde Staten en sinds 1 januari 2007 ook Nederland wordt ethanol ook vermengd met gewone benzine. (Brand-)spiritus wordt bijvoorbeeld gebruikt om ruiten schoon te maken. Using the chemical formula of the compound and the periodic table of elements, we can add up the atomic weights and calculate molecular weight of the substance. Ethanol is een bijna universeel oplosmiddel, mengbaar met water in alle verhoudingen, maar daarnaast ook met een grote verscheidenheid aan organische oplosmiddelen zoals azijnzuur, aceton, benzeen, tetrachloormethaan, chloroform, di-ethylether, etheenglycol, glycerol, nitromethaan, pyridine en tolueen. Costigan MJ, Hodges LJ, Marsh KN, Stokes RH, Tuxford CW, SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, ISBN http://news.nationalgeographic.com/news/2005/07/0718_050718_ancientbeer.html, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethanol&oldid=57178404, Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata, Wikipedia:Pagina's die ISBN magische links gebruiken, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur, In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte. Mengsels van ethanol en water die meer dan ongeveer 50% ethanol bevatten, zijn ontvlambaar en kunnen makkelijk worden aangestoken. [12] Boven deze temperatuur zijn beide stoffen onbeperkt mengbaar met elkaar. 1991. p. 813. De methanol zorgt er tevens voor dat de brandspiritus ondrinkbaar is. <> ››Ethanol molecular weight. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. stream Ethanol is een kankerverwekkende stof.[18][19].

Het brandt in een normale atmosfeer met een rookloze blauwe vlam, die in gewoon licht niet altijd goed waarneembaar is. Ethanol-watermengsels die minder dan 50% ethanol bevatten, kunnen eveneens ontstoken worden, maar moeten daarvoor dan eerst verwarmd worden. endobj

Bij hogere alkanen (meer koolstofatomen) wordt het gebied waarin twee fasen naast elkaar bestaan breder en de temperatuur waaronder fase-scheiding optreedt stijgt. Organic Chemistry (2nd ed.). Het bedwelmende effect van alcohol was al in de prehistorie bekend. Bij ca. Spiritus is een onzuivere vorm van 85% ethanol waaraan het giftige methanol, een geurstof en een kleurstof zijn toegevoegd, respectievelijk om hem ondrinkbaar te maken en daarvoor te waarschuwen. In het dagelijkse spraakgebruik wordt ethanol gewoon alcohol genoemd. Vermengd met methanol en kleurstof wordt het verkocht als brandspiritus voor huishoudelijk gebruik. Terwijl het ethanolgehalte van de wijnfilm daalt, zal de oppervlaktespanning snel stijgen. Thermodynamisch wordt het mengsel anders beschreven: het azeotroop treedt op bij ongeveer 89 mol-% ethanol en 11 mol-% water. Een hogere concentratie dan 70% heeft minder bacteriedodende werking[20].

We use the most common isotopes. De molecuulformule van ethanol is C2H5OH, wat C2H6O geeft als brutoformule. These relative weights computed from the chemical equation are sometimes called equation weights. Deze gisting wordt gebruikt bij het maken van alcoholische dranken als bier en wijn. De laatste resten water kunnen indien nodig ook worden verwijderd door destillatie met geconcentreerde glycerine, of door ongebluste kalk of watervrij kopersulfaat toe te voegen en het resterende mengsel af te destilleren. 15% ethanol, afhankelijk van het gebruikte type gist, gaan de gisten zelf dood: ze sterven dus eigenlijk in hun eigen afval.

– Bonds break to give the most stable cation. 2 0 obj Zowel omdat het snel vervliegt en dus het product waar het op is gebruikt snel droogt maar ook omdat het ontvet. De toevoeging van slechts enkele procenten ethanol aan water heeft al een groot effect op de oppervlaktespanning van het mengsel. Sommige keukenrecepten schrijven voor dat wijn toegevoegd moet worden aan de al hete inhoud van een pan. Resten ervan zijn aangetroffen op potscherven in China die zo'n 9000 jaar oud zijn,[4] zodat het gebruik van vergisting zeker tot in het Neolithicum teruggaat. Al-Kindi (801–873) beschrijft de destillatie van wijn in zoveel woorden.[5]. Als gelijke volumes van ethanol en water samengevoegd worden is het totaalvolume slechts 1,92 maal het volume van elk der vloeistoffen. common chemical compounds. Appearance. endobj Dit reactieproduct wordt bij verscheidene chemische reacties vaak gebruikt, waaronder eliminatiereactie of andere reacties waar een erg sterke base voor nodig is.

Nagenoeg 100% zuivere, watervrije ethanol - absolute alcohol - wordt verkregen door destillatie onder toevoeging van benzeen. This site explains how to find molar mass. Er treedt bijgevolg volumecontractie op.
In Brazilië rijden veel auto's op bio-ethanol. CHARECTERISTICS SPECIFICATION 1. Ethanol is een kleurloze, vluchtige vloeistof met een sterke, karakteristieke geur. This is how to calculate molar mass (average molecular weight), which is based on isotropically weighted averages. %PDF-1.5 Dit werd het eerst verricht door de Perzische alchemist Muhammad ibn Zakarīya Rāzi (865–925). Allyn and Bacon, inc.. "Encyclopedia of chemical technology". Dit maakte ethanol tot een van de eerste verbindingen waarvan de structuur opgehelderd werd. Ethanol (triviale naam ethylalcohol), vaak afgekort tot EtOH, is de bekendste en meest voorkomende alcohol, aangezien het een vaak gebruikt oplosmiddel is en het de alcohol is die in alcoholische dranken zit. molar mass and molecular weight. The reason is that the molar mass of the substance affects the conversion. A common request on this site is to convert grams to moles. Ethanol wordt op zeer grote schaal bereid door vergisting van suikers. If the formula used in calculating molar mass is the molecular formula, the formula weight computed is the molecular weight. De fysische eigenschappen van ethanol vinden voor een groot deel hun oorsprong in de hydroxylgroep en de kleine lengte van de koolstofketen. Antoine Lavoisier beschreef de verbinding als een verbinding van koolstof, waterstof en zuurstof en in 1808 bepaalde Nicolas-Théodore de Saussure de chemische samenstelling.

Water en benzeen vormen samen namelijk ook een azeotroop die kan worden afgedestilleerd, waardoor de alcohol overblijft. To complete this calculation, you have to know what substance you are trying to convert. Zuivere alcohol werd pas in 1796 door Johann Tobias Lowitz verkregen door gedestilleerde alcohol te filtreren door een laag van geactiveerde kool. [9][13] De oorzaak hiervoor is dat water een kleiner molecuul is dan ethanol, waardoor de bijeengevoegde volumes niet simpelweg optelbaar zijn. Kleine hoeveelheden ethanol worden wel in het lichaam zelf aangemaakt tijdens de spijsvertering in de darmen.
Molecular weight calculation: 12.0107 + 1.00794*3 + 12.0107 + 1.00794*2 + 15.9994 + 1.00794 De tekst is beschikbaar onder de licentie.

De isolering van het werkzame bestanddeel liet veel langer op zich wachten. For bulk stoichiometric calculations, we are usually determining molar mass, which may also be called standard atomic weight or average atomic mass.

Door de aanwezigheid van de polaire hydroxylgroep is ethanol een goed oplosmiddel voor een groot aantal polaire stoffen, met name natrium- en kaliumhydroxide, magnesiumchloride, calciumchloride, ammoniumchloride, ammoniumbromide en natriumbromide.