The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Nikon Coolpix S5200 owners to properly answer your question. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Deze overeenkomst is een weerslag van de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en Nikon en vernietigt en vervangt alle andere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Do you have a question about the Nikon Coolpix S5200 or do you need help? The green light blinks when it is plugged in but the computer will not recognize the camera nor will the camera power on.

This manual comes under the category Digital cameras and has been rated by 1 people with an average of a 8. This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. Nikon Coolpix S5200 Manual / User Guide Download PDF. I have a Nikon S2500,which according to the manual,should have wi-fi,but it doesn't,it's only 4yrs old,so not that old. All Rights Reserved. Manual Download Agreement. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, KUNNEN NIKON, DIENS WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS OF AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, VERLIES OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF HET GEVOLG ZIJN VAN DE HANDLEIDING, ONGEACHT DE OORZAAK ERVAN, ZELFS ALS NIKON, DIENS WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS OF AGENTEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VERLIEZEN OF KOSTEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WORDT DE HANDLEIDING GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT (“AS IS”), ZONDER WELKE GARANTIE DAN OOK, EN NIKON, DIENS WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS EN AGENTEN WIJZEN ELKE GARANTIE UITDRUKKELIJK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EERBIEDIGING VAN RECHTEN VAN DERDEN. Ask your question here. For some reason, this camera has a lot of trouble working after being plugged into the computer. About the Nikon Coolpix S5200 View the manual for the Nikon Coolpix S5200 here, for free. The Nikon COOLPIX S5200 is a compact digital camera with 16MP resolution, built-in Wi-Fi and a 6x zoom lens for great photos and Full HD 1080p videos. De handleiding is beschermd door het Japanse auteursrecht en internationale auteursrechten en verdragen. What does the abbreviation 'MP' stand for?

Nikon COOLPIX S5200 Pdf User Manuals. Deze downloadvoorwaarden en -bepalingen (“Overeenkomst”) vormen een wettelijke overeenkomst tussen u (een persoon of rechtspersoon) en Nikon Corporation of aan haar gelieerde bedrijven (“Nikon”) waarin de voorwaarden en bepalingen worden beschreven die uw download bepalen van de bedieningshandleiding voor onze producten (“Handleiding”). Door te klikken op de “Downloaden”-knop op deze pagina om het downloaden van de handleiding te starten, geeft u aan dat u deze overeenkomst accepteert en ermee akkoord gaat dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Download firmware voor digitale producten van Nikon (firmware is de ingebouwde software die camera’s en andere apparaten bestuurt). Op elke kopie moet u de copyrightmelding van Nikon en andere eigendomsinformatie van het origineel overzetten. Read this manual thoroughly before use, and keep it where all those who use the product will read it. Handleidingen voor Nikon-producten/ 15/02/2018/ Ver.2.0.0 Manual Viewer 2 De Nikon Manual Viewer 2 app voor iPhones, iPads, iPod touch en Android-apparaten kan worden gebruikt voor het downloaden en offline bekijken van handleidingen voor digitale SLR-camera’s.